Ładuję

O mnie Kancelaria radcy prawnego

Patryk Łakomy jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Studia Stacjonarne, Kierunek Prawo. Ukończył Aplikację Sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu i zdał egzamin sędziowski. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Patryk Łakomy.

Radca prawny KościanPełny zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Łakomy świadczy usługi prawne na rzecz indywidulanych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.
prawo cywilne
prawo cywilne (w tym : analiza i sporządzanie umów, m.in. najmu i dzierżawy; sprawy o zapłatę; odwołanie darowizny).
prawo rzeczowe
(w tym : zniesienie współwłasności nieruchomości; stwierdzenie zasiedzenia).
prawo spadkowe
(w tym : stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; zachowek).
prawo rodzinne i opiekuńcze
(w tym : rozwód; separacja; podział majątku wspólnego; alimenty; przyznanie/ pozbawienie/ ograniczenie władzy rodzicielskiej; ustalenie kontaktów z dzieckiem; przysposobienie; ubezwłasnowolnienie).
prawo pracy
prawo ubezpieczeń społecznych
(w tym : emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; podleganie ubezpieczeniom społecznym).
prawo o księgach wieczystych
prawo konsumenckie
prawo ubezpieczeniowe i komunikacyjne
(w tym : dochodzenie odszkodowań na podstawie umów ubezpieczenia OC, AC i NNW).
prawo lokalowe
(w tym : windykacja należności na rzecz wspólnot mieszkaniowych).
prawo transportowe
prawo gospodarcze i handlowe
(w tym : zakładanie spółek prawa handlowego).
prawo upadłościowe i naprawcze
(w tym : przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości; zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości).
prawo spółdzielcze
windykacja należności
(w tym : działania windykacyjne przedsądowe, w szczególności negocjacje i wezwania do zapłaty; postępowanie sądowe i egzekucyjne).
prawo karne
prawo wykroczeń

Umów się na spotkanie już dziś Radca prawny Kościan - prawo po Twojej stronie.